+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Право на здобуття фахової передвищої освіти

Право на здобуття фахової передвищої освіти

Право на якісну й доступну фахову передвищу освіту включає такі складові: право на здобуття фахової передвищої освіти впродовж усього життя, право на доступність фахової передвищої освіти, право на безоплатну фахову передвищу освіту у випадках і порядку, що визначені законом.

Хто може вступити в заклад фахової передвищої освіти?

На навчання для здобуття фахової передвищої освіти приймають:

 1. осіб, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно з виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;
 2. осіб, які здобули повну загальну середню освіту або профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю;
 3. осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 4. осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;
 5. осіб, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Чи можна здобути фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю?

Здобути фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю можуть особи, які:

 1. здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти;
 2. мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи ступінь вищої освіти не менше одного року й виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Чи можна вступити одразу на другий курс?

Вступників приймають на навчання на перший курс за загальним правилом. Однак окремі категорії осіб мають змогу вступити одразу на другий чи старші курси.

Зокрема, можуть приймати на другий (третій) курс або на перший курс зі скороченим строком навчання осіб, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Також мають змогу вступати і на перший курс (зокрема зі скороченим строком навчання), і на другий чи старші курси ті особи, які хочуть здобути фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю.

Чи можна поновитися в разі відрахування?

Відраховані студенти, які здобувають освіту рівня молодший спеціаліст, можуть бути поновленими на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий або попередній курс.

Відраховані здобувачі освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

Хто має право вступити на бюджет?

Право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі мають усі громадяни України, якщо вони здобувають цей рівень освіти вперше.

Це обмеження не застосовується до учасників бойових дій та вступників до військових коледжів сержантського складу і фахових коледжів із специфічними умовами навчання.

Право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за кошти бюджету, мають і певні категорії іноземців:

 1. іноземці та особи без громадянства, а також закордонні (тобто етнічні) українці, які постійно проживають в Україні;
 2. особи, яких визнано біженцями;
 3. особи, які потребують додаткового захисту.

Щодо громадян російської федерації та республіки бєларусь, які не мають посвідки на тимчасове (постійне) проживання в Україні, то такі вступники у 2024 році  приймаються на навчання за індивідуальним дозволом МОН.

Чи можна навчатися одразу на кількох спеціальностях?

Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти:

 1. одночасно за кількома освітньо-професійними програмами (тобто за різними спеціальностями) у закладі фахової передвищої освіти; 
 2. у кількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти (наприклад, за денною та заочною).

При цьому не допускається одночасне навчання на бюджеті за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти). Тобто безоплатно можна отримати тільки одну освіту.

Складено на підставі чинних Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

Джерело