+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Illustration

Профспілка студентів коледжу

Illustration
Illustration

Ольга Свитка

голова профкому студентів

      Первинна профспілкова організація студентів Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»      Історія профспілкової організації студентів коледжу вимірюється десятками років. Профспілковий студентський комітет – це спосіб організації життя колективу, який нині нараховує близько 500 членів профспілки.        Первинна профспілкова організація студентів ВСП НФК УДУНТ – це офіційно зареєстрована організація студентів коледжу, основною метою якої є представництво, здійснення та захист соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Наша організація входить структурною одиницею у профспілку трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості УкраїниПрофспілкова організація здійснює свої повноваження й бере на себе зобов’язання через виборний орган – профком студентів, яким керує Ольга Свитка.         Профком діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статуту Професійної спілки працівників трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України. Це потужний, впливовий, дієвий механізм, який вправно виконує поставлені завдання та організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів і несе відповідальність за їх виконання. У профспілковій групі кожен студент потребує належної уваги, забезпечення соціального захисту в різних ситуаціях. 

           До профкому обрані студенти, у яких життя пов’язане з активною громадською позицією, пронизане турботою про однокурсників, прагнення допомогти іншому. Кожен член профкому очолює одну з постійних комісій з різних напрямків профспілкової роботи щодо вирішення потреб та проблем студентського життя. Спорт, мистецтво, наука, культура, відпочинок, благодійність – жоден із інтересів вільного студентства не залишається без уваги профспілкової організації.

  Студентська профспілкова організація – це добровільна громадська організація, яка об’єднує студентів для захисту трудових і соціально-економічних інтересів своїх членів.          Саме Профспілка може впевнено запропонувати студентові коледжу свою підтримку та захист. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності, і найголовніше те, що їй законодавством України надані широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів коледжу.          Профспілка у закладі освіти – це школа життя, яка, об’єднуючи різних людей, об’єднує однодумців. І якщо людина пройшла школу профспілкової роботи – вона набуває великого досвіду, який буде корисний і обов’язково стане в нагоді їй у житті.         Студентська організація потрібна студентству, тому що це – практична школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера.          Студентський профком можна сміливо назвати однією з перших сходинок до громадянського суспільства, коли громада висуває своїх лідерів та вчиться контролювати їхні дії.          На кожному відділенні створені профспілкові бюро в складі його голови та членів, які займаються захистом студентських прав, оздоровленням, культурно-спортивною роботою тощо.У кожній групі є профгрупорг, який не лише володіє необхідною інформацією, а й представляє й відстоює права та інтереси учасників профспілки на всіх рівнях.Профспілкове бюро кожного відділення укладає з адміністрацією коледжу колективну угоду і звітує про її виконання на конференції трудового колективу.До першочергових завдань профкому студентів ВСП «НФК УДУНТ» відноситься:
● здійснення соціального та правового захисту студентів (вирішення фінансових питань, передусім - питання стипендій (академічних, соціальних), тощо);● організація змістовного дозвілля студентської молоді;● сприяння працевлаштуванню у вільний від занять час;● сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;● сприяння створенню відповідних умов проживання в гуртожитку та відпочинку студентів;● сприяння діяльності студентських гуртків, клубів за інтересами;● організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;● участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
Для виконання усіх поставлених вище завдань створено 8 постійно діючих комісій:
Ревізійна комісія первинної профспілкової організаціїРевізійна комісія здійснює контроль діяльності первинної профспілкової організації за наступними напрямами:● формування і використання коштів первинної профспілкової організації;● виконання рішень зборів, конференцій;● стан громадського харчування в коледжі;● оперативність розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.
Комісія профкому з соціально-економічних питаньКомісія працює у напрямку:● надання матеріальної допомоги та заохочень;● допомога студентам пільгових категорій та студентам з малозабезпечених сімей;● консультації з питань страхування студентів;● прийом та обробка документів від студентів-претендентів на отримання рейтингових балів для призначення академічної стипендії;● контроль призначення та виплати соціальних стипендій;● допомога сімейним студентам та студентам, що мають дітей;● допомога у проведенні тижнів циклових комісій.
Комісія профкому з житлово-побутових питаньКомісія працює у напрямку:● проводить спортивні та культурні заходи в гуртожитку;● надає консультації мешканцям гуртожитку про їх права та обов’язки;● співпрацює з дирекцією коледжу та відділеннями з питань побуту та проживання в гуртожитку.
Комісія профкому зі спортивно-оздоровчої роботиКомісія працює у напрямку:● проведення спортивних Кубків профкому, а також інших оздоровчих та спортивних заходів;● дослідження загального стану здоров’я студентів коледжу у рамках програми ― «Здоров’я студентів».
Комісія профкому з організаційної та культурно-масової роботи
Комісія працює у напрямку:● здійснює оформлення документації профспілкового комітету та надає методичну допомогу профспілковим бюро відділень;● здійснює підготовку та проведення профспілкових заходів та конференцій;● проводить навчання профспілкового активу відділень;● контролює прийом та зняття з обліку членів профспілки;● проводить інформаційно-аналітичну та роз’яснювальну роботу серед членів профспілки;● співпрацює із засобами масової інформації.
Ставши членом профспілкової організації, студент отримує можливість:
● організувати своє дозвілля з максимальною користю для себе;● користуватися пільговими студентськими проїзними квитками для проїзду в міському пасажирському транспорті;● отримати соціальний і правовий захист у стінах коледжу;● звернутися за допомогою до профкому студентів щодо поліпшення умов проживання в гуртожитку;● знайти багато нових друзів і віднайти в собі приховані таланти!
         Профспілкова організація також не стоїть осторонь вирішення проблеми матеріального становища студентів. За рахунок коштів профспілкового комітету члени профспілки можуть отримати одноразову матеріальну допомогу за наявності підтверджуючих документів.
         Первинна профспілкова організація студентів згідно із планом та кошторисом протягом навчального року сприяє проведенню культурно-масових заходів на відділеннях; щорічно організовуються виїзні екскурсії, культпоходи до театрів, кожного року проводяться конкурси «Кращий студент року», відбуваються змагання з різних видів спорту, а переможці відповідно нагороджуються призами та грамотами.        З профспілковим комітетом студентів узгоджуються всі накази про відрахування студентів з причин, не пов’язаних з навчальним процесом, виселення та поселення до гуртожитку, узгоджуються всі накази, розпорядження, які стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів нашого коледжу.        Кожної осені в коледжі проходить «Школа профспілкового активу», на якій профспілкові активісти отримують методичні рекомендації щодо діяльності первинних осередків та іншу необхідну інформацію щодо профспілкової діяльності в цьому закладі. Особливістю нашої студентської профспілки є те, що кожного року її склад поповнюється новими учасниками, які своїми цікавими ідеями, баченнями та пропозиціями збагачують профспілковий комітет.          ППО студентів коледжу активно співпрацює із Радою студентського самоврядування і входить до її складу, однак, на відміну від студентського самоврядування, це також є і окрема, добровільна, неприбуткова організація, юридична особа, яка діє на підставі закону України «Про профспілки, їх права та гарантії», має статут, печатку, рахунок в банку.          Свої взаємовідносини з адміністрацією навчального закладу профком студентів Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» будує на принципах соціального партнерства. Щоквартально у нашому закладі проводяться зустрічі студентів коледжу з адміністрацією, на яких студентська молодь має можливість виступити з проблемними питаннями та пропозиціями щодо покращення навчально-виховного процесу.           Особливість студентських профспілок у тому, що вони мають унікальні гарантії, закріплені законом, які потенційно дозволяють їм ефективно захищати права студентів. Закон “Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності” забороняє будь-яке втручання в їх діяльність, яке здатне обмежити права профспілок або перешкодити їх діяльності.Жодна інша громадська організація не має таких законодавчо закріплених можливостей впливати на адміністрації ЗФПО, захищати права студентів і вирішувати їхні проблеми.           Студпрофком – це надзвичайно згуртована, дружня група студентської молоді, яка за будь-яких обставин готова допомогти студентам у вирішенні проблемних питань, вміє з співчуттям поставитись до горя ближніх, підтримати у складних життєвих ситуаціях, а також щиро порадіти за перемоги та здобутки своїх учасників. Саме тому ППО студентів нашого коледжу намагається всіма силами зацікавити студентську молодь, захопити їх ідеями брати активну участь у громадському житті коледжу, гуртках, секціях, розвиваючи у них ділові та лідерські якості.         Робота профспілкової команди спрямована на створення умов для Вашого плідного навчання, цікавого та активного відпочинку, розвитку Вас, як особистостей! Якщо хочеш досягнути успіху в житті, знайти нових друзів, реалізувати себе, організаторські вміння та навички, то можеш сміливо приєднуватися до команди профкому студентів коледжу, адже тільки тут можна так весело, змістовно та результативно проводити час!!!