+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Публічна інформація

Illustration

СТАТУТ УДУНТ. ПОЛОЖЕННЯ і СТАНДАРТИВСП НФК УДУНТ

Illustration

ДОКУМЕНТИ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Illustration

КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Illustration

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Illustration

РІШЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Illustration

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Illustration

ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬДИРЕКТОРАКОЛЕДЖУ

Illustration

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Illustration

МАТЕРІАЛИ ПО ЗАКУПІВЛЯМвведіть в пошуку наш код ЄДРПОУ: 44592131

Illustration

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Illustration

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Illustration

ІНФОРМАЦІЯПРО ОБЛІК ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Illustration

ВИБОРИРЕКТОРАУДУНТ2024

Доступ до публічної інформації

         Згідно із законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Коледж надає публічну інформацію керуючись наступними документами:
● Закон України "Про доступ до публічної інформації"; Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".
         В Коледжі відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію було призначено юрисконсульта коледжу.       Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Коледж, як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.        Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст.18 Закону України "Про захист персональних даних" (зокрема, вказати реквізити документів, що посвідчують особу запитувача).         Рішення, дії чи бездіяльність співробітників Коледжу щодо забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені до директора Коледжу, Міністерства освіти і науки України або суду відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Запит від особи на отримання інформації
             Під час запиту обов’язково необхідно вказати:● ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;● опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);● підпис і дату.