+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Відділ кадрів

Наша команда

Illustration

Наталя Пилипенко

старший інспектор з кадрів au.gro.tmn%40yrdak

Illustration

інспектор зau.gro.tmn%40bil

Положення про відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом коледжу і підпорядкований директору коледжу. Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу коледжу та кожної особи окремо.У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про відпустки», Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, колективним договором, Положенням про відділ кадрів коледжу, порядку оформлення, прийому, переводу і звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок, особових справ, інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників коледжу, наказами директора коледжу.В умовах стрімкого прогресу, ринкових відносин і конкурентної економіки своєчасне й правильне рішення стратегічних і тактичних завдань визначає життєздатність навчального закладу та його колективу.Для того, щоб правильно і вчасно прийняти рішення з будь-якого питання, керівнику установи необхідно володіти інформацією про стан особового складу та рух кадрів. Чітка організація обліку особового складу є необхідною передумовою успішної аналітичної та оперативної роботи з кадрами.Правильна організація діяльності кадрової служби, кадрового діловодства має велике значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовій договір, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання. Кадрова служба є дзеркалом установи, і від того, як у ній організоване документаційне забезпечення управління, складається враження про навчальний заклад в цілому.
Завдання відділу:
1. Підбір і закріплення разом з керівниками підрозділів адміністративно-управлінського персоналу, педагогічних працівників, інженерно-технічного, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу.2. Допомога підрозділам коледжу в закріпленні трудової дисципліни і виконанні правил внутрішнього розпорядку.3. Документальне оформлення трудових відносин.4. Оформлення та зберігання особових справ працівників коледжу.
Функції відділу:
● оформлення прийому, переводу і звільнення працівників усіх категорій;● ведення особових справ педагогічних працівників, інших працівників коледжу;● складання кадрових звітів;● ведення трудових книжок працівників і їх облік;● участь у кадровій та атестаційних комісіях;● підготовка документів необхідних для оформлення пенсій викладачам і співробітникам коледжу;● складання графіку надання відпусток працівникам коледжу;● формування та організація роботи з кадровим резервом управлінських кадрів коледжу;● облік листків непрацездатності;● видача довідок працівникам коледжу про стаж та місце роботи;● оформлення та реєстрація наказів з кадрових питань;● оформлення наказів та посвідчень про відрядження;● реєстрація наказів з адміністративно-господарської роботи;● оформлення трудових книжок студентів після закінчення навчання;● контроль за рухом контингенту студентів;● подання наказів на верифікацію до ЄДЕБО;● реєстрація угод про підготовку фахівців з вищою освітою та договорів про навчання студентів;● дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.