+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Адміністративно-господарча частина

Illustration

Катерина Гармаш

керівник відділузаступник директора з АГРau.gro.tmn%40vga

Illustration

Людмила Каліберда

завідувач господарства
au.gro.tmn%40alk

Illustration

Валерій Козлов

Інженер з ремонту
au.gro.tmn%40volzok.v

Illustration

Юлія Копич

інженер з охорони праці
сau.gro.tmn%40anduh

Колектив адміністративно-господарчої частина

Illustration

Адміністративно-господарська частина

Адміністративно-господарська частина є окремим структурним підрозділом коледжу, яка зі своїми службами спрямовують власні зусилля на створення умов для навчально-виховного процесу. Адміністративно-господарча служба (АГЧ) коледжу обслуговує 5 будівель та споруд спеціального призначення, більше 5 км різних мереж і 27 систем, а також території коледжу. АГЧ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Положенням про ВСП НФК УДУНТ, Правилами внутрішнього трудовогорозпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями директора. АГЧ організовує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції відділу.
Основними завданнями АГЧ є:
● здійснення заходів щодо господарського обслуговування підрозділів коледжу;● створення умов з утримання в належному стані території, будівель і приміщень навчального закладу відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки;● забезпечення і планування матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності коледжу;● аналіз стану організації, планування і контролю технічного стану й технічної експлуатації всіх корпусів і споруд, виробничих об’єктів, систем та мереж електро -, водо - і теплопостачання та зв’язку;● розробка перспективних і поточних планів капітального й поточного ремонту;● організаціяє належного рівеня транспортного обслуговування потреб коледжу;● ефективне управління підпорядкованими підрозділами.
Впроваджуються нові енергозберігаючі технології та заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів.Капітальні ремонти виконуються власними силами, а також підрядними організаціями м. Нікополя, з якими укладено договори.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧУ ЧАСТИНУ