+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Вступ до коледжу

Illustration

Вступ до ВСП НФК УДУНТ

Щороку сотні студентів, як і ви, знаходять свою мету та шлях до більшого успіху в нашому коледжі

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ - ВАШ ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Illustration

01

Вступ

Подай заявку, оплати навчання на курсах

02

Навчання

Заняття проводяться в онлайн режимі в зручний час

03

Пільги

Додаткові бали при підрахунку рейтингової оцінки

Illustration

Переваги навчання у нашому коледжі

— Освітній потенціал

Ми всі користуємось смартфоном та комп’ютером, мобільними додатками, подорожуємо автомобілем чи літаком. Все це сучасні наукові розробки. З нами ви станете учасниками цікавих досліджень та експериментів. Наші пошукові інтереси поширюються на різні напрями.Викладачі та студенти разом працюють над проєктами, які активно впроваджуються в наше життя. Наука змінює світ — тож змінемо його разом! 

— Студентське самоврядування

В нашому коледжі найпотужніше студентське самоврядування в регіоні. Наші студенти дійсно беруть участь в управлінні коледжем:
● призначення стипендій;● погодження керівних посад та найважливіших документівудосконалення освітнього процесу;● захист прав та інтересів студентів.

— Яскраве студентське життя

Фестивалі, конкурси, театральні вистави, літературні, музичні вечори та нічні вечірки не дають студентам сумувати!
Студентське життя в Нікопольському металі — це нові друзі, це можливість розкривати свої таланти і ставати успішними.

Дорожня карта вступника до коледжу

Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Як подавати заяву про вступ до коледжуЗаяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти можна подавати в паперовій або електронній формі.Подання заяви в електронній або паперовій формі:Вступники на основі базової (9 класів) або повної (11 класів) загальної (профільної) середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет).Але існує кілька категорій вступників, які можуть подавати заяву в паперовій формі.Вступники подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, а інші заяви реєструють тільки в електронній формі у таких випадках:● за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти та в сертифікаті національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);● у разі подання іноземного документа про освіту;● у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (тобто до 1998 року).

  • Документи приймаються онлайн або подаються особисто в приймальній комісії коледжу

Вимоги до заяви про вступ до коледжуУ заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, зазначають спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму) та форму здобуття освіти.Під час подання заяв на основні конкурсної пропозиції абітурієнти обов'язково зазначають один із таких варіантів:● «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією - за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;● «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на бюджетні місця і в заяві зазначають:● «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці

Документи, що варто додавати до заявиДо заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:● копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;● копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), окрім випадків, передбачених законодавством;● копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;● кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб). Заклади освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), потрібних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. Вступники допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2024 року).Інші копії документів вступник подає, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Illustration


Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) є:
• зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;
• переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.
2. Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):
• особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
• особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
• особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
• особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
• особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території та перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року;
• діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
• особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
• діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
• особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
• особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
• особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
• особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
• особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу,– категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2),
• особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій (активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 24 лютого 2022 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу;
• діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
• шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
• іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.
3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту 2 цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.
4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки:
• вступники на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом 2 цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше строків, встановлених у пункті 8 розділу VI цього Порядку;
• особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;
• особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
діти з багатодітних сімей , в яких п’ять і більше дітей.

Наш коледж

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Корисні посилання

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration