+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Неформальна/інформальна освіта

Illustration

Неформальна освіта/інформальна освіта – це освіта інституціолізована, цілеспрямована та спланована закладом освіти без надання освітніх програм і кваліфікацій, визнаних національними органами управління освітою, або без кваліфікацій взагалі, і є додатковою, альтернативною та/або доповняльною до формальної освіти в процесі освіти впродовж життя; слугує забезпеченню права осіб будь-якого віку на доступ до освіти, але не передбачає обов’язкової безперервної структурованої послідовності у здобутті освіти і може бути короткотерміновою і невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі короткотермінових курсів, семінарів, практичних занять. Хоча неформальна освіта безпосередньо не приводить до формальних кваліфікацій, визнані формальні кваліфікації можуть бути отримані шляхом освоєння певної сукупності окремих програм неформальної освіти і відповідного визнання уповноваженим органом набутих знань, умінь, інших компетентностей.Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: «вчитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «вчитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «вчитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання.Неформальна освіта – це можливості. Можливості для саморозвитку, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення. А якщо можливості є, їх треба використовувати.
Основні цілі неформальної освіти:● професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти;● підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом;● підвищення ефективності наукових досліджень;● підвищення конкурентоздатності випускників коледжу на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;● збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань.

Illustration
Illustration

Нормативно-правові документи, які регламентують процедуру визнання результатів, отриманих у неформальній освіті:
● стаття 8. Закону України “Про освіту” (2017 р.)● Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затверджений Наказом Міністерства освіти i науки України 08.02.2022 № 130, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.03.2022 № 328/37664● Положення «Про порядок визнання в ВСП НФК УДУНТ результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті» 
Визнаються результати навчання, які підтверджуються документом (сертифікатом, дипломом, свідоцтвом тощо), що дозволяє однозначно ідентифікувати особу і засвідчує результати неформального та/або інформального навчання, шляхом участі в:

Illustration
Illustration

Шановні здобувачі фахової передвищої освіти!Вам надано можливість БЕЗКОШТОВНО отримати додаткові знання та вміння на платформах https://www.udemy.com/ та https://www.edx.org/, https://mooc4ua.online/courseraПо завершенню курсів у Вас буде можливість перезарахувати результати неформальної/інформальної освіти.

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК І САМОРОЗВИТКУВ Україні триває воєнний стан у зв’язку зі вторгненням рф на територію нашої країни.Наразі додаємо до наявного переліку платформи для вдосконалення навичок і саморозвитку кожного.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
IllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustrationIllustration

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

IllustrationIllustrationIllustration
Illustration
Illustration
Illustration

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗАСАДИ(пам'ятка здобувачу освіти)

ЩО ТАКЕ НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА?Сьогодні важко знайти людину, яка б не чула про неформальну освіту. І це однозначний плюс у порівнянні з ситуацією навіть десять років тому, коли таке словосполучення видавалося радше нонсенсом. Інша справа, що досить часто в Україні сприймають неформальну освіту некоректно, розуміючи під нею або випадковий набір ігор та вправ, націлених винятково на розвагу, або на надто обмежену сферу навичок ораторського мистецтва чи роботи в команді.Якщо інші форми освіти визначено досить чітко, то з приводу неформальної освіти відносний компроміс у світі дослідників та практиків був досягнутий не так давно.Першу згадку про «неформальну освіту» датують 1968 роком, коли це поняття було введено в книзі американського педагога й економіста Філіпа Кумбса під назвою «Світова освітня криза: системний підхід».В Європі перші формати неформальної освіти в їх сьогоднішньому розумінні з'явилися у Швеції. Проблеми із розумінням важливості та ефективності неформального навчання призвели до декларування у 1996 році теми «освіти впродовж всього життя» на рівні Організації Безпеки і Співпраці в Європі (ОБСЄ).
ЗАСАДИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИНеформальна освіта ґрунтується на трьох важливих засадах: «Вчитися в дії» – отримання різних вмінь під час практичної діяльності. Цей принцип реалізується на практиці в першу чергу, через велику кількість практичних вправ та обов'язкове опрацювання теоретичного матеріалу на практичному ґрунті (наприклад, через роботу в малих групах чи в рольових іграх).«Вчитися взаємодіяти» – цей принцип передбачає навчання роботі в команді та спонукання до співпраці з оточенням. Мультиплікаторам у сфері неформальної освіти важливо пам'ятати, що люди найбільш ефективно навчаються у групах та один від одного. використання роботи в малих групах на будь-якому тренінгу, що дає великий простір для горизонтального навчання всередині групи.«Вчитися вчитися» – отримання навичок пошуку та обробки інформації, а також вмінь аналізувати власний досвід та отримувати з нього живі знання.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯОстанні десятиліття привнесли в наш словниковий запас декілька нових співзвучних понять зі сфери освіти - неформальна освіта, інформальна освіта, освіта протягом життя, освіта дорослих, експериментальна освіта тощо.Всі ці поняття належать до дотичних сфер «нових» форматів освіти, тому не дивно, що їх часто плутають або не до кінця розуміють їх відмінності.Нижче ми надаємо лаконічний опис специфіки окремих з вище названих понять. Сподіваємось, що це допоможе більш об'ємному розумінню неформальної освіти в системі з іншими дотичними форматами.Освіта протягом усього життя (lifelong learning) – отримання необхідних знань та життєвих навичок протягом усього життя (наприклад, освітні програми для пенсіонерів, жінок «35+» тощо).Неформальна освіта (non-formal education) – освоєння умінь і навичок, необхідних для соціально та економічно активного громадянина країни, поза формальною освітоюОсвіта дорослих (adult education) – цілеспрямований процес навчання дорослих та його особливості; сукупність форматів формальної та неформальної освіти.Інформальна освіта (іnformal education) – (неусвідомлене) отримання знань та формування цінностей через часто неконтрольований потік інформації через ЗМІ, Інтернет тощо.
Список рекомендованої літератури:
Алєксєєва А. В. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості / А. В. Алєксєєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 9. – С. 34-42.Войцях Т. Тренінговий табір для тренерів як спеціальна форма неформальної додаткової професійної освіти та розвитку професійної компетентності соціального педагога / Т. Войцях // Рідна школа. – 2014. – № 4/5. – С. 62-67.Галіцина Л. В. Серйозні ігри для серйозних людей / Л. В. Галіцина, О. Шатохіна. – К. : Шк. світ, 2007. – 120 с.Жадько Н. В. Стратегия развития тренинг центров / Н. В. Жадько. – М. : Елена, 2000. – 64 c.Кулик Л. Тілесно орієнтований тренінг емоційної зрілості / Л. Кулик // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2013. – № 9(трав.). – С. 44-45.Ідеї. Натхнення. Рішення: посіб. для тренерів неформ. освіти / Н. Трамбовецька [та ін.]; упоряд. Н. Трамбовецька. – Київ : Інша освіта, 2015. – 70 с.Кривонос А. Коучинг – сучасна запорука вдалих справ: актуальні аспекти сутності та значення поняття / А. Кривонос, М. Білокур, О. Савенко // Персонал. – 2014. – № 2/3. – С. 66-72.Скейз Р. Глобальный передел: как перестроить себя и свою компанию / Ричард Скейз; пер. с англ. И. С. Аникеева; ред. М. В. Драпкина. – М. ; СПб. : Вершина, 2007. – 206 с.Строяновская Е. В. Тренинг формирования потребности в здоровом образе жизни / Е. В. Строяновская. – К. : Марич В. Н. : Сімейне коло, 2010. – 115 с.Тарарина Е. В. ART-коучинг: техники простых решений / Елена Тарарина. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 86 с.Фарун Х. Динаміка різноманіття: як реалізувати потенціал різноманіття під час тренінгу: посіб. для фасилітаторів у сфері освіти актив. громадськості / ред.: Х. Фарун, Е. Сковрон, Н. -Е. Цімерман. – Київ : Інша освіта, [2015?]. – 75 с.
Інтернет-ресурси:
Боренько Я. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини: Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і освіти з прав людини та виклики для застосування європейських моделей навчаннягромадянству та правам людини для України. Горшкова В. В. Взаимодействие формального, неформального и информального образования как современное направление развития человека / В. В. Горшкова.Крулько І. Чи потрібна Україні неформальна освіта? // Блоги на «УкраїнськійПравді». – Режим доступу: http://www.pravda.com.uа.Курси і тренінги. Що це таке і з чим його їдять?Меморандум непрерывного образования Европейского Союза.Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Перспективи впровадження інноваційних форм освіти в Україні.