+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Приймальна комісія

Illustration

Ласкаво просимо доНікопольського фахового коледжу УДУНТнайпотужнішого фахового коледжу регіону. Переваги навчання у нас:

Чат бот для вступників.Шукай нас в телеграмі https://t.me/vstup2023VSPNFKUDUNT

За довідками звертатисяв робочі дні з 9.00 до 15.00:+ 380951034445

Illustration

пр. Трубників,18, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53210

Студентське самоврядування
В нашому коледжі найпотужніше студентське самоврядування в регіоні. Наші студенти дійсно беруть участь в управлінні коледжем:
● призначення стипендій;● погодження керівних посад та найважливіших документівудосконалення освітнього процесу;● захист прав та інтересів студентів. Академічна мобільність
Студенти та викладачі ВСП НФК УДУНТ можуть навчатись, викладати, стажуватись, проводити освітянську діяльність в іншому навчальному закладі України чи світу.● Студенти отримують диплом європейського зразка● Ми продовжуємо розширювати список ЗФПО-партнерів, збільшуємо спектор освітніх програм, за якими реалізується академічна мобільність
Освітній потенціал
Ми всі користуємось смартфоном та комп’ютером, мобільними додатками, подорожуємо автомобілем чи літаком. Все це сучасні наукові розроблення. З нами ви станете учасниками цікавих досліджень та експериментів. Наші наукові інтереси поширюються на різні напрями.Викладачі та студенти разом працюють над проєктами, які активно впроваджуються в наше життя. Наука змінює світ — тож змінюймо його разом!

Дуальна форма здобуття освіти
Це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.● Поєднання здобутих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на одному чи кількох підприємствах, в установах чи організаціях● Збільшення шансів на отримання постійної роботи відразу після закінчення коледжу● Наявність до закінчення навчання стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання, а також реалістичного бачення власного кар’єрного шляху● Можливості отримання стипендіального забезпечення та заробітної плати
Навчально-виховний процес забезпечує кращий у регіоні викладацький склад – висококваліфіковані викладачі коледжу та інших закладів вищої освіти, які мають наукові ступені та вчені звання. Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, сучасних дидактичних засобів навчання.
Яскраве та цікаве студентське життя
Фестивалі, конкурси, театральні вистави, літературні, музичні вечори та нічні вечірки не дають студентам сумувати!Студентське життя в Нікопольському металі — це нові друзі, це можливість розкривати свої таланти і ставати успішними.

Коледж акредитований та має всі необхідні документи на здійснення освітянської діяльності по підготовці фахових молодших бакалаврів

Документи для вступу

● заява● копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;● копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), окрім випадків, передбачених законодавством;● копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;● кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).

Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Як подавати заяву про вступ до коледжу
Заяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти можна подавати в паперовій або електронній формі.Подання заяви в електронній або паперовій форміВступники на основі базової (9 класів) або повної (11 класів) загальної (профільної) середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет).Але існує кілька категорій вступників, які можуть подавати заяву в паперовій формі.Вступники подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, а інші заяви реєструють тільки в електронній формі у таких випадках:● за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти та в сертифікаті національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);● у разі подання іноземного документа про освіту;● у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (тобто до 1998 року).

Вимоги до заяви на вступ до коледжу
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, зазначають спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму) та форму здобуття освіти.Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції абітурієнти обов'язково зазначають один із таких варіантів:● «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;● «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на бюджетні місця і в заяві зазначають:● «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці

Документи, що варто додавати до заяви
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:● копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;● копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), окрім випадків, передбачених законодавством;● копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;● кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).Заклади освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), потрібних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.Вступників, які проходять вступне випробування, допускають до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2024 року).Інші копії документів вступник подає, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Illustration
Illustration
Illustration

НМТ-2024

Illustration
Illustration
Illustration

Демонстраційні варіанти НМТ

Український центр оцінювання якості освіти підготував демонстраційний варіант НМТ, щоб учасники змогли ознайомитися з форматом тестування заздалегідь. Як під час проходження демонстраційного тесту, так і під час реального тестування ви зможете вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримаєте результати тестування з цього предмета.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Вимоги до мотиваційного листа

який подають особи, що вступають на навчання на основi базової та повної загальної середньої освiти
Завантажити вимоги до мотиваційного листа 
1. Мотиваційний лист — це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. У мотиваційному листі вступник письмово у довільній формі викладає інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (ОПП) ВСП«Нікопольський фаховий коледж УДУНТ», описує відповідні очікування від подальшого навчання, досягнення у шкільному навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.2. Мотиваційний лист вступник подає разом із заявою в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі). До мотиваційного листа у разі необхідності вступник може додати копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. Додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній приймальною комісією ВСП НФК УДУНТ електронній поштовій скриньці.Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник може набрати або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника.3. Для вступу на основi базової середньої освiти конкурсний вiдбiр на навчання до ВСП НФК УДУНТ здiйснюється за результатами вступних випробувань у формi індивідуальної усної спiвбесiди та розгляду мотиваційних листів.Приймальна комісія розглядає мотиваційні листи у разі, коли вступники за результатами індивідуальної усної співбесіди отримують однакову кількість балів і неможливо сформувати рейтинговий список рекомендованих на місця за державним замовленням.4. Для абітурієнтів, якi вступають на навчання до ВСП НФК УДУНТ для здобуття фахової передвищої освіти на основi повної загальної (профiльної) середньої освiти, на основі раніше здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рівня кваліфікованого робітника чи молодшого спецiалiста, здобутого ступеня вищої освiти за кошти фізичних або юридичних осіб, достатньо подати мотиваційний лист, на підставі розгляду якого складається рейтинговий список вступників. За мотиваційні листи виставлення балів не передбачається. Рішення щодо рейтингування вступників на основі мотиваційних листів приймає приймальна комісія.5. Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник подає разом із заявою. У заяві вступник вказує спеціальність (освітньо-професійну програму) та форму здобуття освіти (бюджетна / небюджетна). Якщо абітурієнт подає заяву на кілька ОПП в коледжі, то пише кілька різних мотиваційних листів.6. Приймальна комісія складає перше враження про вступника саме за мотиваційним листом, який двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, мотиваційний лист демонструє бажання вступника навчатися саме за цією ОПП та саме у ВСП НФК УДУНТ. По-друге, мотиваційний лист має спонукати коледж зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.
Готуючись до написання мотиваційного листа, вступник має:
● Проаналізувати досягнення та особисті якості.● Зібрати максимум інформації про коледж та обрану спеціальність (ОПП).● Занотувати інформацію з надлишком, тобто згадати за роками усі шкільні успіхи, до прикладу, участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі. Важливий досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах тощо.● Вибрати лише ту інформацію про себе, що має безпосередній стосунок до бажаної спеціальності (ОПП). Якщо цього мало, варто пошукати опосередковані зв’язки. До прикладу, якщо у майбутній професії потрібні вольові якості та цілеспрямованість, можна вказати, що розвинули їх у спортивній школі; участь в екологічній акції дозволила набути досвіду спілкування з десятками людей та розвинути комунікаційні якості, що дуже потрібно в журналістиці.
Поради абітурієнтові щодо змісту мотиваційного листа[1]:
● Із зібраної інформації виберіть найвагоміше.● Почитайте професійний портрет фахівця, яким плануєте стати, його кваліфікаційні вимоги. Оберіть ті якості, які уже вам властиві, або ті, яких хочете набути, навчаючись за певною ОПП. Не пишіть загальних фраз. Краще написати дві риси, які можете проілюструвати прикладами, ніж низку прикметників.● Обґрунтуйте, чому обрали саме цю професію.● У мотиваційному листі вкажіть результат, а не процес (якщо упродовж кількох років самостійно вчите іноземну мову, але все ще на рівні початківця, то це не найкращим чином характеризуватиме вас).● Обов’язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, які є пріоритетними для цієї освітньо-професійної програми.● Не вигадуйте і не перебільшуйте. Найкраще, якщо опишете те, що можна довести документами (грамотами, дипломами), роботами тощо.Плюсом буде, якщо доведете, що ваші цінності збігаються з цінностями коледжу, що ви усвідомлюєте особливості навчального закладу. Доречною буде фраза про те, що хочете брати участь у певних традиційних для коледжу заходах (конкурсах, конференціях тощо).
Структура мотиваційного листа
● «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва коледжу), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону) (див. додаток).● Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.● Основна частина, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно вступник описує, чому зацікавився спеціальністю, як дізнався про коледж, чому хоче навчатися саме в ВСП «НФК УДУНТ» за цією ОПП, чому коледж має обрати саме його, якими бачить перспективи, професійне життя після завершення навчання.● Висновок: два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.
Вимоги до оформлення
● Обсяг 1–2 сторінки, ● документ Word, ● класичний для ділового стилю 14 кегль ● шрифт Times New Roman з 1,5 інтервалом. ● Текст варто розбити на абзаци.
Стилістичні вимоги до мотиваційного листа
● Головне – послідовність та аргументованість викладу.● Грамотність, тобто дотримання орфографічних, граматичних, лексичних та пунктуаційних норм української мови.● Оригінальність (нестандартність) думок, власне бачення автора.● Цікава історія, якщо така є (дуже стисло), яка спонукала прийняти рішення щодо вступу до коледжу на певну ОПП.● Емоції, образність, ліричні відступи неприпустимі.● Плагіат, скопійовані взірці з інтернету — це компромат проти абітурієнта, з яким не варто розраховувати на вступ.● Мотиваційний лист не можна перетворювати на реферат про спеціальність.● Мотиваційний лист – це різновид ділової кореспонденції, а тому писати його треба в офіційно-діловому стилі, але від першої особи.
[1] Поради щодо змісту мотиваційного листа є орієнтовними.

Вступні випробування

на базі 9 класів за результатами співбесіди з предметів: математика + українська мова на базі 11 класів та на базі диплома «Кваліфікований робітник»на бюджетній основі – співбесіда (математика + українська мова та література) або за результатами ЗНО чи мультітесту,на комерційній основі – без іспитів на підставі мотиваційного листа

Обсяг держзамовленнята ліцензовані обсяги на рік

Illustration

Розклад випробувань

Illustration
Illustration

Що таке контрактна форма навчання?У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за контрактом) додатково укладається договір між Університетом та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Стипендіальне забезпечення таких осіб не здійснюється.Які умови потрібно виконати, щоб вступити на контрактну форму навчання до коледжу?Для вступу на 1-й курс для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за всіма спеціальностями подати мотиваційний лист та пройти співбесіду, наявність сертифікатів ЗНО І НМТ не обов'язкова. Виконати інші умови згідно з Правил прийому з дотриманням визначених строків.Яка вартість навчання на контракті?Вартість навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за всіма спеціальностями для громадян України становить:● за денною формою навчання 14500 грн. за один навчальний рік;● за заочною формою навчання 12000 грн. за один навчальний рік.Можливості оплати освітніх послуг?Фізична або юридична особа з якою укладається договір може обрати наступні види оплати навчання:Щорічна (за 1 рік), за наступні курси можливо посеместрово (базовий контракт), за особистою заявою також можлива помісячна оплата.У разі обрання щосеместрової або інших термінів оплати, зверніться до бухгалтерії коледжу для узгодження цих умов.Чи змінюється вартість протягом терміну навчання?Вартість навчання в ВСП НФК УДУНТ фіксується в договорі на момент його укладання на строк навчання. Зміна вартості контракту чи індексація здійснюється протягом всього строку навчання згідно чинного законодавства. За яких за спеціальностями є контрактна форма навчання?Підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюється за всіма спеціальностями.Чи можна подати документи на контракт до 31 липня?У зв’язку із військовою агресією російської федерації, що створила певні труднощі для транспортного сполучення та доступу до інтернет ресурсів, вступники, які подали заяви на небюджетні (контрактні) конкурсні пропозиції, а також вступники 1-го курсу, які бажають навчатися за кошти фізичних/юридичних осіб, після надсилання заяви в кабінеті можуть надавати оригінали документів шляхом підтвердження місця вибору навчання в електронному кабінеті з використанням КЕП або особисто в коледжі, підписанням договору про навчання та контракту (особисто в коледжі або дистанційно) та надавши копії документів (особисто або дистанційно) на адреси розташування відбіркових комісій.Якщо я вступив на контракт чи можу я в подальшому навчатися за кошти державного бюджету?Переведення на місця, що фінансуються за рахунок державного замовлення відбувається в межах вступної кампанії (переведення на вакантні місця державного замовлення пільгових категорій) і в подальшому протягом навчання з урахуванням результатів складання екзаменаційних сесій.Якщо в коледжі я навчався за кошти фізичних та юридичних осіб чи можу в бакалавраті і магістратурі навчатися за кошти державного бюджету?Джерела фінансування на різних ступенях освіти не залежить одна від одної. Як правило, студенти що мали відмінні результати навчання в в результаті конкурсу в бакалавраті магістратуру вступають на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного замовлення.
Зразок договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освітиЗразок договору про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців Бланк квітанції на оплату освітніх послуг

Корисні посилання

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration