+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Відділ практичного навчання та сприяння працевлаштуванню випускників

Illustration

Вікторія Пінчук

керівник відділузаступник директора з НРau.gro.tmn%40kuhcnip.l.v

Illustration

Олена Хімченко

керівник підрозділу з працевлаштування випускниківau.gro.tmn%40lidiv.tkarp

Illustration

Андрій Зінченко

завідувач навчально-виробничими майстернямиau.gro.tmn%40laz

Підрозділ з навчально-виробничої практики

В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛ КЕРУЄТЬСЯ:

Законом України “Про освіту”Законом “Про фахову передвищу освіту”Положенням про ВСП «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»Положенням про організацію освітнього процесуНаказ МОН “Про затвердження Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти”

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ
        До основних видів практики належать навчальна практика, що проводиться з метою ознайомлення студентів з особливостями обраного фаху, поглиблення знань та формування первинних загально-професійних і спеціальних умінь студентів під безпосереднім постійним керівництвом викладача, та виробнича практика, що проводиться у виробничих умовах на базах практики (підприємствах, організаціях, установах) з метою закріплення та поглиблення знань, здобутих студентами у процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування практичних умінь з напряму (спеціальності), а також передбачає напрацювання (підбір) фактичного матеріалу для виконання навчально-дослідних завдань.      Різновидом виробничої практики є переддипломна практика – завершальний етап підготовки фахівців у навчальних закладах, що проводиться на випускному курсі для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «фаховий молодший бакалавр». Під час переддипломної практики студенти збирають фактичний матеріал для виконання дипломної роботи (проекту).       Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи), розташовані на території України або за її межами, за умови забезпечення ними виконання в повному обсязі вимог, передбачених програмою практики та відповідними нормативними документами. Для студентів-іноземців бази практики, як правило, визначаються у контракті чи договорі на підготовку фахівців і можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України.     Практика студентів може проводитись також у структурних підрозділах коледжу: навчально-виробничих майстерня, тощо. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуальних завдань. Більш детальну інформацію можна знайти у Положенні про практичну підготовку.

Наші студенти проходять виробничу практику, а в подальшому працевлаштовуються за отриманим фахом на підприємствах партнерах.

Illustration

ЗАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ

Illustration

НКЗ

Illustration

Укртелеком

Illustration

ТОВ НВО «Трубосталь»

Illustration

ТОВ Нiкопольський трубний завод (ТОВ НТЗ)

Illustration

CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE PJSC

Illustration

НЗФ

Illustration

ВО «ОСКАР»

Illustration

НЗТО

Illustration

ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ

Illustration

ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ

Illustration

DTEK group

Підрозділ з сприяння працевлаштуванню випускників

        Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та з метою виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 27.08.2010 р. № 176 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» та згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 27.04.2011 р. № 404 «Про затвердження Типового положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників» у коледжі у 2011 р. створено підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.        Основною метою діяльності підрозділу є удосконалення організації професійно-практичної підготовки студентів, адаптація їх до роботи в умовах ринкової економіки та сприяння працевлаштуванню.

Основними завданнями підрозділу є:

● забезпечення прав та інтересів випускників коледжу на ринку праці;● сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;● допомога студентам у підборі місць роботи відповідно до отриманої кваліфікації;● проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює навчальний заклад;● налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів та випускників;● інформування випускників і студентів про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці;● допомога в організації трудової діяльності під час канікул.

Основними функціями підрозділу є:

● співпраця з роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;● налагодження ділових стосунків вищого навчального закладу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань працевлаштування студентів та випускників;● створення бази даних про студентів та випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування;● надання консультацій для студентів з юридичних, економічних, фінансових та інших питань;● надання допомоги керівникам навчальних груп в проведенні роботи по працевлаштуванню випускників;● налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;● здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.


Реалізація соціального партнерства

 Шляхи підвищення якості професійно-практичної підготовки та посилення партнерських зв'язків з роботодавцями.
Сьогодні, коли в Україні на 10 тисяч населення 200 студентів здобувають освіту у закладах фахової передвищих освіти, досить важко визначити реальний попит на фахівців-випускників коледжів. Тому в ВСП НФК УДУНТ разом з роботодавцями Нікопольського регіону складена Програма соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності та якості підготовки фахових молодших бакалаврів. У 1944 році було відкрито металургійний технікум, в зруйнованому війною Нікополі, головне завдання якого - підготовка кадрів для підприємств Нікопольського регіону. Сьогодні однією з головних задач ВСП НФК УДУНТ, в зв'язку з ростом вимог до кваліфікації та якості підготовки фахових молодших бакалаврів, є повний облік вимог роботодавців. Швидке реагування на зміну ринку праці можливе тільки при створенні системи соціального партнерства. Тому відділ практичного навчання та сприяння працевлаштуванню випускників докладає всіх зусиль для створення умов щодо професійно-практичної підготовки фахових молодших бакалаврів, які відповідають вимогам сучасних підприємств м. Нікополя. ВСП «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» і базові металургійні підприємства Нікополя Дніпропетровської області уклали довгострокові договори про соціальне партнерство, головною метою яких є реальне практичне навчання студентів на базових металургійних підприємствах для можливості подальшого їх працевлаштування та соціального захисту. Ці договори узгоджені і підписані в Міністерстві освіти і науки України.
Соціальні партнери ВСП НФК УДУНТ:
ПАТ «Нікопольський завод феросплавів», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ПрАТ «​​СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ПрАТ «Енергоресурси», ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», ТОВ ВНЦ «Трубосталь», ПАТ «Нікопольський кранобудівельний завод», ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод», ТОВ «Нікопольський ливарно - механічний завод», ПАТ «Нікопольський завод трубної арматури», ТОВ «Механічний завод», ТОВ «Теплогенерація»
Напрями діяльності соціальних партнерів:
●фахових молодших бакалаврів спільно з роботодавцями розробляють (узгоджують) навчальні плани і програми для професійної підготовки фахових молодших бакалаврів, включаючи в навчальні плани і програми вивчення нової техніки, сучасних виробничих технологій підприємств, роботу студентів під час виробничої практики на новій техніці;●залучають провідних викладачів спеціальних дисциплін технікуму до роботи в технічних нарадах підприємств, з метою використання виробничих показників і рівня технічної оснащеності підприємства в дипломних проектах студентів. Надають можливість проходження стажування викладачів спеціальних дисциплін на підприємствах-роботодавцях;●здійснюють постійний обмін інформацією між партнерами шляхом проведення конференцій, засідань методичних рад "Підприємство - коледж";● забезпечують виробничу практику студентів, навчання робочим професіям студентів, працевлаштування випускників ВСП НФК УДУНТ та їх адаптацію на робочому місці;● підприємства беруть участь в матеріально-технічному забезпеченні, зміцненні навчально-лабораторної бази ВСП НФК УДУНТ;● створені при відділі практики ВСП НФК УДУНТ (Рада зв'язку з випускниками, Клуб роботодавців, Центр підтримки кар'єри та працевлаштування випускників);● розробляються реальні дипломні проекти студентів на замовлення підприємств. Надаються підприємствами матеріали та завдання для підготовки студентами реальних дипломних проектів та науково-дослідницьких робіт;● участь у підготовці та проведенні спільних заходів (науково-практичні конференції, урочисті вечори, анкетування, виготовлення буклетів тощо). Програма соціального партнерства ВСП "НФК УДУНТ" з базовими підприємствами.  Головним принципом соціального партнерства є принцип спільної діяльності ВСП «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» і роботодавців, який передбачає активність, рівноправність та повноважість сторін, дотримання норм законодавства, добровільність і відповідальність у прийнятті зобов`язань, постійна консультативна взаємодія, позитивне прийняття сторонами один одного, відкритість простору соціального партнерства.
Завдання соціального партнерства:
1. Розробка і реалізація освітянської політики ВСП «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій», яка враховує інтереси розвитку особистості студента.2. Корекція змісту технологій професійно-практичної підготовки молодших спеціалістів ВСП «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій».3. Підвищення якості професійної підготовки, виховання випускників, конкурентоспроможності на ринку праці, розробка заходів щодо її соціального захисту.4. Розподіл студентів на базові підприємства
Основні етапи взаємодії ВСП "НФК УДУНТ" з роботодавцями міста Нікополя Дніпропетровської області:
 Перший - формування програми теоретичного аналізу наукових робіт з проблем, пов'язаних з соціальним партнерством, європейського досвіду закладів фахової передвищої освіти.Другий - розробка та виконання Програми дій ВСП "НФК УДУНТ" з роботодавцями Нікопольського регіону Дніпропетровській області, формування робочої гіпотези, задач і проведення соціологічних досліджень.Третій - підсумковий: складання та виконання Програми соціального партнерства ВСП "НФК УДУНТ" з базовими підприємствами Нікопольського регіону. Це дозволило розробити теоретичні засади формування механізмів соціального партнерства в Нікопольському регіоні, методику освітнього маркетингу з урахуванням вимог ринку праці.
 Соціальне партнерство спрямоване на реалізацію вимог базових підприємств Нікопольського регіону:
1) Підготовка конкурентоспроможних фахових молодших бакалаврів;2) Підвищення рівня загальної та професійної культури випускників;3) Формування свідомої мотивації до праці;4) Вироблення навичок підприємницької та організаторської діяльності.