+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Студентська рада

Illustration

Наша команда

Ми можемо реалізувати навіть найнезвичайніші ідеї !

Illustration

Родіон Денисенко

голова студентської ради та органів студентського самоврядуваннястудент групи Е-22-1au.gro.tmn%40adarduts

Illustration

Мілена Коробєйнікова 

секретар ради студентів
студентка групи ПМ-22

Illustration

Віталій Худорожков 

заступник голови ради студентів з організаційно-інформаційних питаньстудент групи ПМ-22

Illustration

Анастасія Кретова 

заступник голови ради студентів з культурно-масової роботистудентка групи Е-23

Старостат коледжу

Illustration

Максим Величко

група М 23

Illustration

Артем Кравець

група М 22 1

Illustration

Віталій Кудряшов 

група М 22 2

Illustration

Яків Кілівник

група М 21

Illustration

Єгор Забара  

група М 20

Illustration

Анастасія Кретова

група Е 23

Illustration

Родіон Денисенко

група Е 22 1

Illustration

Дмитро Самойленко

група Е 22 2

Illustration

Анастасія Гайдай

група Е 21

Illustration

Вадим Руденко

група Е 20 1

Illustration

Артем Байбарак

група Е 20 2

Illustration

Богдан Проскура

група ВСФ 22

Illustration

Діана Олійник

група ВСФ 21

Illustration

Снежана Ященко

група ВСФ 20

Illustration

Даніїл Маврін

група ОТ 23

Illustration

Аліна Савченко

група ОТ 22 1

Illustration

Ганна Приходько  

група ОТ 22 2

Illustration

Ілона Палєшева

група ОТ 21

Illustration

Роман Поліщук

група ОТ 20

Illustration

Мілена Коробєйнікова

група ПМ 22

Illustration

Володимир Кривошеєв

група ПМ 21

Illustration

Валентина Гордієнко

група ПМ 20

Основні наші завдання:
● консолідована діяльність із студрадами відділень, що дає нам можливість висловлювати думки всіх студентів;● захист прав та інтересів студентів;● якісне та швидке інформування, створення єдиного інформаційного поля;● створення ініціативного та розширеного студсамоврядування.

Структура органів самоврядування

Студентське самоврядування у коледжі – важлива складова структури ЗФПО та життєдіяльності всього колективу студентів.Ці роки ознаменували новий етап розвитку студентського самоврядування в країні внесенням змін до законодавства України щодо фахової передвищої освіти і, відповідно, до Типового положення про органи студентського самоврядування.Таким чином, і структура органів студентського самоврядування нашого коледжу дещо змінилася згідно з новим Положенням.Основна мета студентського самоврядування:● забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів;● забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;● створення умов для самореалізації особистості студентів і формуванні у них організаційних навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.● Вся діяльність ОСС повинна бути спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.Безумовно, студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівні коледжу, відділення, курсу, академічної групи.На рівні коледжу діють такі органи студентського самоврядування:● конференція студентів (КСТ)● рада студентів (РСТ)● комітет у справах молоді (КСМТ)● При цьому КСТ – це вищий орган студентського самоврядування коледжу; РСТ – вищий представницький орган ССТ і КСМТ – вищий виконавчий орган.Основні функції КСТ:вибори голови ради (РСТ);● ухвалення Положення про ОССТ та внесення до нього зміни;● визначення завдань, стратегій та напрямків дії студентського самоврядування коледжу.Основні функції РСТ:● організація та координація діяльності ОСС;● визначає позицію студентського самоврядування з актуальних питань студентського життя;● заслуховує звіти керівників ОССТ та приймає рішення в межах своїх повноважень. Основні функції КСМТ:● здійснює свою роботу згідно з планом за різними напрямами студентського життя;● виконує рішення ради студентів, конференції студентів коледжу, розпорядження голови ради студентів.До складу РСТ входять:● голова РСТ● заступники голови● секретар● прес-секретар,а також будь-який студент коледжу, який активно проявив себе в громадській діяльності коледжу і заявив про це бажання голові ради (в письмовій формі).До складу КСМТ входять:● заступники голови РСТ, які можуть очолювати окремі комісії комітету;● інші голови комісій КСМТ;● секретарі РСТ, а також будь-який студент коледжу, призначений головою РСТ на підставі власної заяви такого студента.Очолює КСМТ, як і РСТ – голова цієї ради.КСМТ складається з комісій, які співпадають з основними напрямами студентського життя:● культурно-мистецька;● навчально-наукова;● спортивно-оздоровча;● господарсько-побутова;● інформаційна;● соціальна;● організаційна.

Структура органів студентського самоврядування

Illustration