+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Вступ до коледжів у 2024 році: що треба знати вступнику

Вступ до коледжів у 2024 році: що треба знати вступнику

Міністерство освіти і науки оприлюднило проєкт Порядку прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2024 році.

Пропонуємо майбутнім вступникам до коледжів розглянути основні положення та новації наступної вступної кампанії, запропоновані відомством для громадського обговорення протягом січня.

Важливо: у цій статті наведено норми проєкту Порядку прийому, що перебуває на громадському обговоренні. Деякі норми можуть зазнати змін після остаточного затвердження документа.

Для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються вступники після 9 та 11 класі, а також на основі інших освітніх ступенів для здобуття освіти за іншою спеціальністю.

Вступники до коледжів після 9 класу приймаються на навчання за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування.

Вступники після 11 класу приймаються на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою тільки зі скороченим строком навчання.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються вступники на основі молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра або особи, які після 11 класу вже здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітньо-професійними програмами денної та/або дуальної форми здобуття освіти.

Також не можна здобувати дві чи більше спеціальностей за кошти державного або місцевого бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітньо-професійній програмі.

Вступ до коледжів у 2024 році відбудеться за результатами співбесіди або конкурсу творчих чи фізичних здібностей, а також розгляду мотиваційних листів 

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до 15 заяв: до п'яти заяв на бюджетні місця та до десяти заяв на навчання на контракті.

Реєстрація електронних кабінетів та подання заяви

Реєстрація заяв вступників здійснюється через особисті електронні кабінети вступників, крім випадків, коли вступник не може зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі.

Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу.

Заява в електронній формі реєструється вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством

Для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі усі заклади освіти будуть створювати консультаційні центри приймальної комісії. Вступники зможуть звернутися по допомогу до консультаційного центру будь-якого коледжу.

Конкурсний відбір

Вступники після 9 і 11 класу будуть брати участь в конкурсному відборі на бюджет за результатами співбесіди, на контракт – за результатами розгляду мотиваційних листів.

У випадку вступу на мистецькі та спортивні спеціальності вступ відбуватиметься на основі результатів творчого конкурсу.

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023 або 2024 років.

У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів НМТ з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення конкурсного бала, з яким вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

Терміни вступної кампанії для вступників після 9 класу

Для вступників до коледжів після 9 класу реєстрація особистих електронних кабінетів і завантаження необхідних документів розпочинається 24 червня та завершується 31 жовтня.

Прийом заяв та документів починається 01 липня і закінчується о 18:00 год 13 липня.

Вступні іспити у вигляді творчих конкурсів та співбесід проводяться з 14 липня до 22 липня.

Рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів оприлюднюються не раніше 14:00 год 22 липня та не пізніше 12:00 год 24 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 12:00 год 27 липня.

Після виконання вступниками вимог до зарахування списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюються. Вступникам, з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку, можуть бути надані рекомендації до зарахування на бюджетні місця, якщо такі місця з’явилися після оновлення списків, не пізніше 18:00 год 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 год 29 липня.

Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше 18:00 год 31 липня, на контракт – не пізніше ніж 03 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактною формою, проводиться не пізніше 08 серпня.

Терміни вступної кампанії для вступників після 11 класу

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник має право внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

Реєстрація заяв та документів на вступ розпочинається 05 липня та закінчується:

  1. о 18:00 год 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу;
  2. о 18:00 год 02 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів НМТ або ЗНО.

Творчі конкурси та співбесіди проводяться з 23 липня по 01 серпня включно.

Рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються та оприлюднюються не пізніше 12:00 год 07 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 год 12 серпня.

Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше 12:00 год 14 серпня, на контракт – не пізніше 12:00 год 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт, проводиться не пізніше 26 серпня.

Додатковий набір 

Заклади освіти мають право організувати додатковий набір студентів на контрактну форму навчання (не більше двох чергових сесій прийому заяв).

Тривалість кожної сесії реєстрації заяв становитиме не менше трьох та не більше тридцяти календарних днів.

Творчі конкурси під час додаткового набору заклад освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

Додаткове зарахування має бути проведене не пізніше 31 жовтня.

За матеріалами проєкту Порядку прийому до закладів фахової передвищої освіти.

https://osvita.ua/mlbachelor/91152/

https://osvita.ua/mlbachelor/91152/