+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Засідання методичної ради коледжу

Засідання методичної ради коледжу

20 лютого 2024 року о 14.00 відбудеться онлайн засідання методичної ради коледжу.

Черга денна

1. Аналіз педагогічно-професійної компетентності викладачів та презентація педагогічних досвідів педагогічних працівників, що атестуються на присвоєння/відповідність кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»    (допов. Педагогічні працівники, що атестуються)

2. Про заходи та процедури дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі  (в ПЦК, на відділенні) та заходи з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти. (допов. Завідувачі відділення, голови ПЦК)

3.Про відповідність форм та методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи (допов. Ткач О.В.)

4. Про залучення здобувачів освіти до моніторингу та перегляду освітньо-професійної програми з метою її оновлення. (допов. Голови ПЦК)