+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

е-Бібліотека - 133 «Галузеве машинобудування»

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ

● Екологія та БЖД● Українська мова за професійним спрямуванням ● Історія та культура України● Іноземна мова за професійним спрямуванням● Фізична культура● Культурологія● Трудове право● Соціологія● Філософія і політологія● Обчислювальна техніка● Вища математика● Матеріалознавство● Інженерна графіка● Комп'ютерна графіка Електротехніка● Механіка● Економіка та менеджмент● Основи охорони праці● Фізика за професійним спрямуванням ● Обробка різанням, металорізний інструмент та верстати ● Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання ● Технологія конструкційних матеріалів● Гідравліка, гідро- та пневмоприводи● Підйомно-транспортні машини● Машини і агрегати металургійних підприємств ● Технічне обслуговування, ремонт і монтаж машин і агрегатів ● Основи проектування та розрахунків металургійних машин● Комп’ютерні технології за професійним спрямуванням● Курсове проектування● Дипломне проектування● Електропривод, електрообладнання машин та основи автоматизації● Експлуатаційні матеріали● Надійність, ремонт та монтаж машин та устаткування● Складання машин

Illustration

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕСИ ДИСЦИПЛІН

133 Галузеве машинобудування

(доступ до файлів тільки з корпоративного акаунту)

Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration