+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Е-бібліотека. ОПП: «Виробництво сталі і феросплавів»

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:●  Культурологія● Екологія та безпека життєдіяльності● Правознавство● Соціологія● Філософія та політологія● Обчислювальна техніка● Вища математика● Матеріалознавство● Інженерна графіка● Комп'ютерна графіка Електротехніка та електроніка● Механіка● Економіка та менеджмент● Основи охорони праці● Хімія за професійним спрямуванням● Фізика за професійним спрямуванням● Теплотехніка● Основи стандартизації, метрології та сертифікації● Основи металургії● Фізико-хімічні основи одержання металів та сплавів● Конструкції електрометалургійних агрегатів● Основи проектування електрометалургійних цехів● Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів● Особливості технологічних процесів виробництва сталі і феросплавів● Основи обробки металів● Комп’ютерні технології за професійним спрямуванням● Курсове проектування● Дипломне проектування● Вогнетривкі матеріали та футерівка металургійних агрегатів● Електричні режими роботи електропечей● Механічне обладнання металургійних цехів● Енергозбереження та енергоефективні технології в металургії● Контроль та автоматизація виробничих процесів● ОКРЕМІ ВИДАННЯ ТА ПОСІБНИКИ● ● «Конструкція електрометалургійних агрегатів» Підручник для здобувачів освіти ЗФПО та ЗВО (електроне видання) / Козлов Г.О., Тополов В.Л., - Нікополь: ВСП НФК УДУНТ, 2023. - 251 стор.● Електрометалургія феросплавів, спеціальних сталей і сплавів: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ Поляков О.І., Гасик М.І. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2009.- 116 с.● Навчальний посібник «Мостові крани. Конструкція, застосування та модернізація». Головачова І.В., - Нікополь: ВСП НФК УДУНТ, 2023. - 32 с.● Методичні настанови до оформлення і виконання курсового проєкту з дисципліни «Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів» / Ясенова О.О., Г.О. Козлов, Н.В. Швайка - Нікополь: ВСП НФК УДУНТ. – 53 с.● Особливості технологічних процесів виробництва сталі і феросплавів. Технологічні інструкції.● Безперервне розливання сталі: Підручник. / О. М. Смірнов, С. В. Куберський, Є. В. Штепан. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 518 с.● Конвертерне виробництво сталі: теорія, технологія, якість сталі, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія: Підручник. - Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2004. - 454 с.

Illustration

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕСИ ДИСЦИПЛІН

136 Металургія. ОПП "Виробництво сталі і феросплавів"

(доступ до файлів тільки з корпоративного акаунту)

Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration


Illustration